Dan Yoshizaku

A Yakuza enforcer

Description:

Human

Bio:

Dan Yoshizaku

q6 KakerMix KakerMix